Beth ydi cwcis?

Ffeiliau testun bychan ydi cwcis sy.n cael eu storio yn eich cyfrifiadur ac sy.n darparu manteision ymarferol i ddefnyddwyr a gweithredwyr gwefannau. Pan fyddwch yn ymweld âafle sy.n defnyddio cwcis am y tro cyntaf, fe lawrlwythir cwci i.ch Cyfrifiadur Personol. Y tro nesaf y byddwch yn ymweld â safle honno, bydd eich Cyfrifiadur Personol yn gwirio i weld a oes ganddo gwci sy.n berthnasol (hynny yw, un sydd ag enw.r safle) ac yn anfon y wybodaeth sydd yn y cwci hwnnw.n ô.r safle. Mae.r safle.n .gwybod. wedyn eich bod wedi bod yno o.r blaen, ac mewn rhai achosion, yn teilwra.r hyn sy.n dod i fyny ar y sgrin i ystyried y ffaith honno. Ni fydd cwcis yn gwneud unrhyw niwed i.ch cyfrifiadur. Bydd cynnwys y cwcis yn cael ei ddarllen a.i ysgrifennu gan dudalennau.r wefan y byddwch yn ymweld âhw. Fyddan nhw ddim yn chwilio eich gyriant caled a dim ond gwybodaeth y byddwch wedi ei hanfon i.r wefan y gallan nhw ei storio, neu.r hyn y bydd ar y wefan eisiau ei storio ynddyn nhw.

Pam rydym yn eu defnyddio?

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis er mwyn eichi gwahaniaethu oddi wrth ddefnyddwyr eraill ar ein gwefan er mwyn darparu mwy o ymarferoldeb a gwasanaeth. Mae hyn nid yn unig yn ein helpu i ddarparu gwell profiad, ond hefyd yn ein helpu i wella ein gwefan a'n gwasanaethau. Mae'r cwcis rydym yn eu defnyddio dim ond yn cynnwys gwybodaeth ddienw i wella'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ac nid ydynt yn cynnwys gwybodaeth bersonol. Mae rhai o'n cwcis yn dod o geisiadau trydydd parti fel Google Analytics, sy'n dangos i ni sut y mae pobl yn dod o hyd i'n safle a sut y maent yn ei archwilio. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei hanfon at Google ac fe'i defnyddir i werthuso sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio, sy'n dweud wrthym sut i gyflwyno'r wybodaeth rydych ei angen orau. Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion ar wefan y cod Google.

Allaf i ddileu neu gyfyngu ar gwcis?

Rydyn ni.n cymeradwyo eich bod yn caniatár cwcis uchod, ond os byddwch yn penderfynu yr hoffech ddileu neu reoli pa gwcis a ganiateir, yna mae gwybodaeth ar sut i wneud hyn i.w chael ar aboutcookies.org