Skip to main content
 
EIDCymru
 

Ymwelwyr â'n gwefan

Pan fydd rhywun yn ymweld ag https://www.eidcymru.org byddwn ni’n rhoi cwcis i osod gwybodaeth log rhyngrwyd safonol. Rydyn ni'n gwneud hyn i osod pethau megis amser y sesiwn ac iaith y sesiwn. Dim ond mewn ffordd ddienw, nad yw'n dangos pwy yw unigolion, mae'r wybodaeth hon yn cael ei phrosesu. Os ydyn ni am gasglu gwybodaeth y gellir ei chysylltu ag unigolion drwy ein gwefan, byddwn ni'n agored ynghylch hynny. Byddwn ni’n nodi'n glir pan fyddwn ni'n casglu gwybodaeth bersonol, ac yn egluro sut rydyn ni'n bwriadu ei defnyddio.

Defnydd Llywodraeth Cymru o Gwcis

Cwci

Enw

Diben

Yn dod i ben

Fersiwn Iaith

PrefLang

Mae'r cwci hwn yn cael ei greu gan y system rheoli cynnwys, ac mae'n hanfodol er mwyn i'r safle ddangos fersiwn iaith gywir y safle.

Ar ôl 24 awr

Tracio sesiynau

SESS*

Mae'r cwci hwn yn galluogi'r wefan i gynnal gwybodaeth eich sesiwn.

Ar ddiwedd y sesiwn neu ar ôl mis, p'un bynnag sydd gyntaf

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach sy'n cael eu hanfon at eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan y gwefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Maen nhw'n helpu gwefannau i weithio'n well ac yn rhoi gwybodaeth i berchnogion y gwefan. Er enghraifft, byddwn ni'n defnyddio cwcis iaith i wybod pa iaith yr hoffech chi weld y wefan ynddi. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan, gallwn ni wella’r gwe-lywio a'r cynnwys i ddiwallu anghenion pobl yn well. Dyma'r cwcis rydyn ni'n eu defnyddio ar ein gwefan:

 

Mae porwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reoli cwcis drwy osodiadau'r porwr. I ddysgu mwy am gwcis a sut i'w rheoli, ewch i http://www.allaboutcookies.org